Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-02-1612/2018ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawęObowiązujący
22018-02-0211/2018Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie sportu w gminie Banie Mazurskie w roku 2018.Obowiązujący
32018-01-319/2018Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.Obowiązujący
42018-01-3110/2018ZARZĄDZENIE NR 10/2018 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie sportu Gminy Banie Mazurskie w roku 2018Obowiązujący
52018-01-298/2018Zarządzenie NR 8/2018 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie na 2018 rok.Obowiązujący
62018-01-187/2018ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Banie Mazurskie w 2018 roku.Obowiązujący
72018-01-156/2018Zarządzenie Nr 6/2018 Wojta Gminy Banie mazurskie zd nia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członkow komisji konkurskowejObowiązujący
82018-01-155/2018ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie kontroli wykonania zadań obronnych na terenie Gminy Banie MazurskieObowiązujący
92018-01-153/2018ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSIE z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzqania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Banie Mazurskie w roku 2018.Obowiązujący
102018-01-102/2018ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach na najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Banie MazurskieObowiązujący
Strona 1 z 85